Publications

Mount Sinai hosts some of the most advanced transformative disease modeling research in the United States. Our researchers have published in the prestigious journals. A few examples of our publications include:

Bing Bai, Xusheng Wang, Yuxin Li, Ping-Chung Chen, Kaiwen Yu, Kaushik Kumar Dey, Jay M. Yarbro, Xian Han, Brianna M. Lutz, Shuquan Rao, Yun Jiao, Jeffrey M. Sifford, Jonghee Han, Minghui Wang, Haiyan Tan, Timothy I. Shaw, Ji-Hoon Cho,  Suiping Zhou, Hong Wang, Mingming Niu, Ariana Mancieri, Kaitlynn A. Messler, Xiaojun Sun, Zhiping Wu, Vishwajeeth Pagala, Anthony A. High, Wenjian Bi, Hui Zhang, Hongbo Chi, Vahram Haroutunian, Bin Zhang, Thomas G. Beach, Gang Yu and Junmin Peng. (2020) Deep Multilayer Brain Proteomics Identifies Molecular Networks in Alzheimer’s Disease Progression. Neuron pii: S0896-6273(19)31058-X. doi: 10.1016/j.neuron.2019.12.015.

Qian Wang, Yuanxi Zhang, Minghui Wang, Won-Min Song, Qi,Shen, Andrew McKenzie, Insup Choi, Xianxiao Zhou, Ping-Yue Pan, Zhenyu Yue and Bin Zhang. (2019) The Landscape of Multiscale Transcriptomic Networks and Key Regulators in Parkinson’s Disease. Nature Communications 10(1):5234. 

Fanyan Meng, Ling Wu, Lun Dong, Allison V. Mitchell, C. James Block, Jenney Liu, Haijun Zhang, Qing Lu, Won-min Song, Bin Zhang, Wei Chen, Jiani Hu, Jian Wang, Qifeng Yang, Maik Hüttemann and Guojun Wu. (2019) EGFL9 promotes breast cancer metastasis by inducing cMET activation and metabolic reprogramming. Nature Communications 10, 5033 (2019) doi:10.1038/s41467-019-13034-3.

Jean-Vianney Haure-Mirande, Minghui Wang, Mickael Audrain, Tomas Fanutza, Soong Ho Kim, Szilvia Heja, Ben Readhead, Joel Dudley, Robert Blitzer, Eric Schadt, Bin Zhang§, Michelle. Ehrlich§ and Samuel Gandy§. (2018) Integrative approach to sporadic Alzheimer's disease: deficiency of TYROBP in cerebral Aβ amyloidosis mouse normalizes clinical phenotype and complement subnetwork molecular pathology without reducing Aβ burden. Molecular Psychiatry 24(3):431-446. doi: 10.1038/s41380-018-0255-6. PMID:30283032

Mickael Audrain, Jean-Vianney Haure-Mirande, Minghui Wang, Soong Ho Kim, Tomas Fanutza, Paramita Chakrabarty, Paul Fraser, Peter H St George-Hyslop, Todd E. Golde, Robert D. Blitzer, Eric E. Schadt, Bin Zhang†, Michelle E. Ehrlich† and Sam Gandy†.  (2018) Integrative approach to sporadic Alzheimer's disease: deficiency of TYROBP in a tauopathy mouse model reduces C1q and normalizes clinical phenotype while increasing spread and state of phosphorylation of tau. Molecular Psychiatry doi: 10.1038/s41380-018-0258-3. PMID:30283031Won-Min Song, Xiandong Lin, Xuehong Liao, Dan Hu, Jieqiong Lin, Umut Sarpel, Yunbin Ye, Yael Feferman, Daniel M. Labow, Martin J. Walsh, Xiongwei Zheng, and Bin Zhang. (2019) Multiscale Network Analysis Reveals Molecular Mechanisms and Key Regulators of the Tumor Microenvironment in Gastric Cancer. International Journal of Cancer doi: 10.1002/ijc.32643.

Qi Shen, Goayu Xiao, Yingwei Zheng, Jie Wang, Yue Liu, Xutao Zhu, Fan Jia, Peng Su,Binbin Nie, Fuqiang Xu, Bin Zhang. (2019) ARMBIS: Accurate and Robust Matching of Brain Image Sequences from Multiple Modal Imaging Techniques. Bioinformatics pii: btz404. doi: 10.1093/bioinformatics/btz404.

Hyunok Choi, Won-min Song, Minghui Wang, Radim J. Sram and Bin Zhang. Benzo[a]pyrene is associated with dysregulated myelo-lymphoid hematopoiesis in asthmatic children. Environment International 128 (2019).

Emilsson V, llkov M, Lamb JR, Horman SR, Aspelund T, Trifonov V,  Gudmundsson EF, Jakobsdottir J, Manolescu A,  Knuth, MW, Klock HE, Lesley HA, To J, Zhang J, Harris TB,  Launer LJ, Eiriksdottir G, Zhu J, Zhang B, Smith AV, Jennings LL, Orth AP, Gudnason V. (2018) Co-regulatory networks of human serum proteins link genetics to disease. Science 361(6404):769-773. doi: 10.1126/science.aaq1327.

Xianxiao Zhou, Minghui Wang, Igor Katsyv, Hanna Irie and Bin Zhang§.  (2018) EMUDRA: Ensemble of Multiple Drug Repositioning Approaches to Improve Prediction Accuracy. Bioinformatics 34(18):3151-3159. doi: 10.1093/bioinformatics/bty325.

Kuan-lin Huang, Edoardo Marcora, Anna A Pimenova, Antonio F Di Narzo, Manav Kapoor, Sheng Chih Jin, Oscar Harari, Sarah Bertelsen, Benjamin P Fairfax, Jake Czajkowski, Vincent Chouraki, Benjamin Grenier-Boley, Céline Bellenguez, Yuetiva Deming, Andrew McKenzie, Towfique Raj, Alan E Renton, John Budde, Albert Smith, Annette Fitzpatrick, Joshua C Bis, Anita DeStefano, Hieab HH Adams, M Arfan Ikram, Sven van der Lee, Jorge L. Del-Aguila, Maria Victoria Fernandez, Laura Ibañez, The International Genomics of Alzheimer's Project, The Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, Rebecca Sims, Valentina Escott-Price, Richard Mayeux, Jonathan L Haines, Lindsay A Farrer, Margaret A. Pericak-Vance, Jean Charles Lambert, Cornelia van Duijn, Lenore Launer, Sudha Seshadri, Julie Williams, Philippe Amouye, Gerard D Schellenberg, Bin Zhang, Ingrid Borecki, John S K Kauwe, Carlos Cruchaga, Ke Hao, Alison M Goate. (2017) A common haplotype lowers PU.1 expression in myeloid cells and delays onset of Alzheimer’s disease. Nature Neuroscience 20(8):1052-1061. doi:10.1038/nn.4587.

Lauren A. Peters, Jacqueline Perrigoue, Arthur Mortha, Alina Iuga, Won-min Song, Eric M. Neiman, Sean Llewyllan, Brian A. Kidd, Shannon Telesco, Aleksandar Stojmirovic, Jocelyn Sendecki, Khader Shameer, Riccardo Miotto, Ke Hao, Bojan Losic, Hardik Shah, Yongzhong Zhao, Antonio Di Narzo, Minghui Wang, Jeremiah Faith, Andrew Kasarskis, Carrie Brodmerkel, Mark Curran, Anuk Das, Joshua R. Friedman, Yoshinori Fukui, Mary Beth Humphrey, Brian Iritani, Nicholas Sibinga, Teresa K. Tarrant, Carmen Argmann, Panos Roussos, Jun Zhu, Bin Zhang, Radu Dobrin, Lloyd F. Mayer, Eric E. Schadt. (2017) A functional genomics predictive network model identifies regulators of inflammatory bowel disease. Nature Genetics 49(10):1437-1449. doi: 10.1038/ng.3947. PMID: 28892060

Christian V. Forst, Bin Zhou, Minghui Wang, Tsui-Wen Chou, Guy Mason, Won-min Song, Eric Schat, Elodie Ghedin and Bin Zhang§. (2017) Integrative Gene Network Analysis Identifies Key Signatures, Intrinsic Networks and Host Factors for Influenza Virus A Infections. NPJ Systems Biology and Applications 3:35. doi: 10.1038/s41540-017-0036-x. PMID: 29214055

Benoit Labonté, Olivia Engmann, Immanuel Purushothaman, Caroline Menard, Junshi Wang, Chunfeng Tan, Joseph R Scarpa, Gregory Moy, Yong-Hwee E Loh, Michael Cahill, Zachary S Lorsch, Peter J. Hamilton, Erin S Calipari, Georgia E. Hodes, Orna Issler, Hope Kronman, Madeline Pfau, Aleksander Obradovic, Yan Dong, Rachel Neve, Scott Russo, Andrew Kazarskis, Carol Tamminga, Naguib Mechawar, Gustavo Turecki, Bin Zhang, Li Shen, Eric J Nestler. (2017)  Sex-Specific Transcriptional Signatures in Human Depression. Nature Medicine 23(9):1102-1111 doi:10.1038/nm.4386. PMID 28825715 

Minghui Wang, Panos Roussos, Andrew McKenzie, Xianxiao Zhou, Yuji Kajiwara, Kristen Brennand, Gabriele C DeLuca, John F. Crary, Patrizia Casaccia, Joseph Buxbaum, Michelle Ehrlich, Sam Gandy, Alison Goate, Pavel Katsel, Eric Schadt, Vahram Haroutunian, and Bin Zhang. (2016) Integrative Network Analysis of Nineteen Brain Regions Identifies Molecular Signatures and Networks Underlying Selective Regional Vulnerability to Alzheimer's Disease. Genome Medicine 8:104 DOI 10.1186/s13073-016-0355-3. PMID: 27799057

Rosemary C. Bagot, Hannah M. Cates, Immanuel Purushothaman, Zachary S. Lorsch, Deena M. Walker, Junshi Wang, Xiaojie Huang, Oliver M. Schlüter, Ian Maze1, Catherine J. Peña, Elizabeth A. Heller, Orna Issler, Minghui Wang, Won-min Song, Jason. L. Stein, Xiaochuan Liu, Marie A. Doyle, Kimberly N. Scobie, Hao Sheng Sun, Rachael L. Neve, Daniel Geschwind, Yan Dong, Li Shen, Bin Zhang, & Eric J. Nestler§. (2016) Circuit-wide transcriptional profiling reveals brain region-specific gene networks regulating depression susceptibility. Neuron 90(5):969-83.PMID:27181059  

Won-min Song and Bin Zhang§. (2015) Multiscale Embedded Gene Co-expression Network Analysis. PLoS Computational Biology 11(11): e1004574. doi:10.1371/. PMID:26618778

The GTEx Consortium [I am a co-author]. (2015) The Genotype-Tissue Expression (GTEx) pilot analysis: Multitissue gene regulation in humans. Science 348(6235):648-60. doi: 10.1126/science.1262110. PMID: 25954001

Fanyan Meng, Cecilia Speyer, Bin Zhang, Yongzhong Zhao, Wei Chen, David Gorski, Fred R. Miller and Guojun Wu. (2014) PDGFRα and β Play Critical Roles in Mediating Foxq1-Driven Breast Cancer Stemness and Chemoresistance. Cancer Research 75(3):584-93. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-13-3029. PMID: 25502837 [cited by 34] [IF 9.329]

Ian Maze, Li Shen, Bin Zhang, Benjamin A. Garcia, Ningyi Shao, Amanda Mitchell, Schahram Akbarian, C. David Allis and Eric J. Nestler. (2014) Analytical Tools and Current Challenges in the Modern Era of Neuroepigenomics. Nature Neuroscience 17(11): 1476-1490. PMID: 25349914

Bin Zhang, Chris Gaiteri, Liviu-Gabriel Bodea, Zhi Wang, Joshua McElwee, Alexei A. Podtelezhnikov, Chunsheng Zhang, Tao Xie, Linh Tran, Radu Dobrin, Eugene Fluder, Bruce Clurman, Stacey Melquist, Manikandan Narayanan, David A Bennett, Christine Suver, Hardik Shah, Milind Mahajan, John R. Lamb, Cliona Molony, David J. Stone, Vilmundur Gudnason, Amanda J. Myers, Eric E. Schadt, Harald Neumann, Jun Zhu & Valur Emilsson§. (2013) Integrated Systems Approach Identifies Genetic Nodes and Networks in Late-Onset Alzheimer’s Disease. Cell 153(3):707-720. PMID: 2362225